Jak stworzyć responsywne menu w WordPress

Oto przykład responsywnego menu w WordPress. W pliku header.php umieszczamy kod odpowiedzialny za wyświetlenie elementów naszego menu:

<nav id="site-navigation" class="main-navigation">
 <button class="menu-toggle" aria-controls="primary-menu" aria-expanded="false">Menu</button>
 <?php
 wp_nav_menu( array(
  'theme_location' => 'menu-1',
  'menu_id'    => 'primary-menu',
  'menu_class'   => 'menu',
  'container'   => '',
 ) );
 ?>
</nav>

Następnie musimy go ostylować w CSS

.menu-toggle {
 display: none;
 cursor: pointer;
 background: transparent;
 border: 0;
 outline: 0;
 font-size: 1.2em;
 color: #333;
}

.main-navigation .menu {
 display: flex;
 list-style: none;
 margin: 0;
}

.main-navigation .menu > li {
 margin-left: 20px;
}

.main-navigation .menu > li > a {
 color: #333;
 text-decoration: none;
}

.main-navigation .menu > li > a:hover,
.main-navigation .menu > li > a:focus {
 color: #0074d9;
}

@media (max-width: 768px) {
 .main-navigation {
  display: block;
 }

 .main-navigation .menu {
  display: none;
 }

 .menu-toggle {
  display: block;
 }
}

W powyższym przykładzie menu jest tworzone za pomocą funkcji wp_nav_menu() i jest stylizowane za pomocą CSS jako elementy flex z odstępami między pozycjami menu. Menu jest również ukrywane na urządzeniach o szerokości ekranu poniżej 768px i wyświetlane jest przycisk menu toggle, który służy do wyświetlenia menu po kliknięciu. Aby przycisk menu wyświetlał nasze menu należy zakodować taką funkcjonalność za pomocą JsvaScript. Przykład znajdziesz w artykule Przykład jak za pomocą JavaScript wyświetlić menu po kliknięciu w przycisk toggle.

Podobne artykuły