Jak zamienić select z wariantami produktu na element checkbox w WooCommerce

Jeśli chcemy uatrakcyjnić wygląd strony naszego produktu możemy zmienić wygląd wyboru wariantów. Otwórz plik functions.php swojego motywu lub utwórz nowy plik z kodem wtyczki. Dodaj następujący kod do pliku:

function custom_variation_checkboxes() {
 global $product;

 $attributes = $product->get_variation_attributes();
 $selected_value = $product->get_variation_default_attribute( 'size' );

 echo '<div class="variation-checkboxes">';

 foreach ( $attributes as $attribute_name => $options ) :
  echo '<div class="attribute-' . sanitize_title( $attribute_name ) . '">';
  echo '<h3>' . esc_html( wc_attribute_label( $attribute_name ) ) . '</h3>';
  echo '<ul>';
  foreach ( $options as $option ) :
   $checked = in_array( $option, $selected_value ) ? 'checked' : '';
   echo '<li><label><input type="checkbox" name="' . esc_attr( $attribute_name ) . '" value="' . esc_attr( $option ) . '" ' . $checked . '> ' . esc_html( $option ) . '</label></li>';
  endforeach;
  echo '</ul>';
  echo '</div>';
 endforeach;

 echo '</div>';
}
add_action( 'woocommerce_before_add_to_cart_button', 'custom_variation_checkboxes' );

Uwaga: Kod powyżej jest przykładowy i może wymagać dostosowania do indywidualnych potrzeb. W szczególności, atrybut „size” i nazwa wariantu „variation_id[]” mogą być inne w twoim przypadku i należy je odpowiednio zmienić.

Podobne artykuły