HOME > PHP

Zmienne predefiniowane w PHP

PHP ma wiele zmiennych predefiniowanych, które są dostępne w każdym skrypcie PHP. Niektóre z najczęściej używanych zmiennych predefiniowanych w PHP to:

  1. $_SERVER – zawiera informacje o środowisku serwera i żądaniu klienta, takie jak adres IP, nazwa hosta, typ przeglądarki itp.
  2. $_GET – zawiera zmienne przesyłane do skryptu przez żądanie HTTP GET.
  3. $_POST – zawiera zmienne przesyłane do skryptu przez żądanie HTTP POST.
  4. $_SESSION – zawiera zmienne przechowywane między stronami lub żądaniami, które są przechowywane w ciasteczkach lub na serwerze.
  5. $_COOKIE – zawiera zmienne przesyłane do skryptu przez ciasteczka HTTP.
  6. $_FILES – zawiera informacje o plikach przesłanych do skryptu przez żądanie HTTP POST.
  7. $_REQUEST – zawiera zmienne przesłane przez żądanie HTTP POST, GET lub COOKIE.
  8. $GLOBALS – umożliwia dostęp do zmiennych globalnych z dowolnego miejsca w skrypcie.
  9. $_ENV – zawiera zmienne środowiskowe przekazywane do skryptu przez serwer.
  10. $_SERVER[’PHP_SELF’] – zwraca nazwę bieżącego pliku skryptu PHP.

To tylko kilka przykładów zmiennych predefiniowanych w PHP, ale istnieje wiele innych, które mogą okazać się bardzo przydatne w różnych sytuacjach.

Podobne artykuły