Dynamiczne ładowanie treści podczas scrollowania strony

Dynamiczne ładowanie treści podczas scrollowania strony jest techniką, która pozwala na ładowanie kolejnych fragmentów treści strony, gdy użytkownik przewija stronę. Jest to szczególnie przydatne dla stron internetowych, które zawierają dużo treści, takich jak serwisy z artykułami czy galerie zdjęć.

Implementacja tej techniki wymaga użycia języka JavaScript i skryptów, które będą monitorować pozycję przewijania strony oraz ładować kolejne fragmenty treści, gdy użytkownik przewijanie do odpowiedniego punktu. Można również użyć gotowych bibliotek lub narzędzi, takich jak Infinite Scroll lub Waypoints.

W ramach przykładu, poniżej znajduje się prosty kod JavaScript, który monitoruje pozycję przewijania i ładuje kolejne elementy listy, gdy użytkownik przewija do końca strony:

// Pobierz element listy
var list = document.getElementById("myList");

// Pobierz elementy listy
var listItems = list.getElementsByTagName("li");

// Ustaw bieżący index do załadowania
var currentIndex = 0;

// Załaduj następne elementy listy
function loadMore() {
 // Przejdź przez następny zestaw elementów
 for (var i = currentIndex; i < currentIndex + 10; i++) {
  // Sprawdź, czy element istnieje
  if (listItems[i]) {
   // Pokaż element
   listItems[i].style.display = "block";
  }
 }
 // Zaktualizuj bieżący index
 currentIndex += 10;
}

// Dołącz zdarzenie przewijania
window.onscroll = function() {
 // Sprawdź, czy użytkownik przewinął w dół
 if (window.innerHeight + window.scrollY >= document.body.offsetHeight) {
  // Załaduj więcej elementów
  loadMore();
 }
};

Jak widzisz, tutaj używamy eventu window.onscroll aby wykryć czy użytkownik przewija stronę, a następnie sprawdzamy czy znajduje się on na końcu strony (window.innerHeight + window.scrollY >= document.body.offsetHeight) ,w razie potrzeby wywołujemy funkcję loadMore() która ładuje kolejne elementy listy.

Podobne artykuły