TypeScript – wstęp

Dlaczego TypeScript? Istnieje kilka argumentów, które sugerują, że warto zacząć naukę JavaScriptu od TypeScript. Oto niektóre z nich:

 1. Typy danych: TypeScript wprowadza typy danych do JavaScriptu, co ułatwia pisanie kodu, ponieważ pomaga uniknąć błędów związanych z nieprawidłowym typem danych. Dzięki temu kod jest bardziej czytelny i łatwiejszy do zrozumienia.
 2. IDE i IntelliSense: TypeScript oferuje znacznie lepsze wsparcie dla edytorów kodu niż JavaScript. Wszystko to dzięki narzędziom typowania, które umożliwiają wykrywanie błędów już w trakcie pisania kodu oraz podpowiedzi IntelliSense.
 3. Łatwiejsze debugowanie: Dzięki TypeScriptowi debugowanie jest łatwiejsze, ponieważ nie trzeba szukać błędów w kodzie, które powstały na skutek nieprawidłowego typowania.

Instalacja

 1. Upewnij się, że na Twoim komputerze jest zainstalowany Node.js. Jeśli nie jest zainstalowany, pobierz i zainstaluj wersję dla Twojego systemu operacyjnego z oficjalnej strony Node.js.
 2. Otwórz wiersz poleceń i wpisz polecenie npm install -g typescript i naciśnij klawisz Enter. Polecenie to zainstaluje TypeScript globalnie na Twoim komputerze.
 3. Sprawdź, czy TypeScript został pomyślnie zainstalowany, wpisując polecenie tsc -v w wierszu poleceń. Jeśli TypeScript został pomyślnie zainstalowany, powinieneś zobaczyć numer wersji TypeScriptu.
 4. Aby utworzyć plik TypeScript, stwórz nowy plik z rozszerzeniem .ts w dowolnym edytorze kodu, np. Notatniku lub Visual Studio Code.
 5. Napisz kod TypeScriptu w utworzonym pliku .ts.
 6. Aby skompilować kod TypeScriptu na kod JavaScript, wpisz polecenie tsc nazwa_pliku.ts w wierszu poleceń i naciśnij klawisz Enter. Polecenie to skompiluje kod TypeScriptu i utworzy plik JavaScript o tej samej nazwie, ale z rozszerzeniem .js.

Teraz jesteś gotowy do pisania kodu w TypeScript na swoim komputerze z systemem Windows. Pamiętaj, że TypeScript jest nadzbiorem JavaScriptu, więc możesz używać większości funkcji JavaScriptu w kodzie TypeScriptu.

Przykład

Oto przykład prostego kodu w TypeScript z typowaniem zmiennych:

function addNumbers(a: number, b: number): number {
 return a + b;
}

let num1: number = 5;
let num2: number = 10;
let result: number = addNumbers(num1, num2);

console.log(result);

W powyższym kodzie zdefiniowana jest funkcja addNumbers, która przyjmuje dwa parametry typu number i zwraca sumę tych parametrów jako wartość typu number.

Następnie zdefiniowano trzy zmienne: num1 i num2 o typie number i result o typie number. Zmienna result jest przypisana do wyniku wywołania funkcji addNumbers z parametrami num1 i num2.

Na końcu wartość result jest wyświetlana w konsoli przy użyciu funkcji console.log.

Dzięki typowaniu zmiennych w TypeScript można zwiększyć bezpieczeństwo kodu, ponieważ TypeScript informuje programistę o błędach typowania na etapie kompilacji, zamiast odkrywać je dopiero w trakcie działania aplikacji.

Po skompilowaniu pliku TypeScript .ts do pliku JavaScript .js, kod będzie wyglądał następująco:

function addNumbers(a, b) {
 return a + b;
}

var num1 = 5;
var num2 = 10;
var result = addNumbers(num1, num2);

console.log(result);

Jak widać, typy zmiennych zostały usunięte, ponieważ JavaScript nie obsługuje typowania zmiennych na poziomie języka. W wyniku kompilacji, TypeScript zastąpił tylko składnię specyficzną dla TypeScriptu, taką jak typowanie zmiennych i parametrów funkcji, na składnię JavaScriptu.

W języku TypeScript istnieje wiele typów zmiennych. Poniżej przedstawiam kilka z najczęściej używanych typów zmiennych:

 1. number – typ liczbowy dla liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych.
 2. string – typ tekstowy dla łańcuchów znaków.
 3. boolean – typ logiczny dla wartości true lub false.
 4. any – typ nieokreślony, który może przechowywać wartości dowolnego typu.
 5. void – typ, który oznacza brak wartości.
 6. null i undefined – typy specjalne, które oznaczają brak wartości.
 7. object – typ obiektowy dla dowolnego obiektu, niezależnie od jego typu.
 8. array – typ tablicowy dla przechowywania kolekcji wartości.
 9. tuple – typ, który reprezentuje uporządkowaną sekwencję wartości o różnych typach.
 10. enum – typ, który reprezentuje zestaw nazwanych wartości stałych.

Podobne artykuły