Jak dodać dodatkową kwotę w podsumowaniu koszyka w Woocommerce

Aby dodać dodatkową kwotę do całkowitej ceny w podsumowaniu koszyka w WooCommerce, można wykorzystać akcję hooks „woocommerce_cart_calculate_fees”. Oto kroki, które należy wykonać:

 1. Otwórz plik functions.php w swoim motywie WordPressa.
 2. Dodaj następujący kod na końcu pliku:
add_action( 'woocommerce_cart_calculate_fees', 'add_custom_fee' );
function add_custom_fee() {
  global $woocommerce;
  $extra_cost = 10; // Twoja dodatkowa kwota
  $woocommerce->cart->add_fee( 'Dodatkowa opłata', $extra_cost );
}

W powyższym kodzie, zmienna $extra_cost jest ustawiona na 10, co oznacza, że dodatkowa opłata wynosi 10 jednostek waluty. Możesz zmienić wartość tej zmiennej, aby dostosować kwotę dodatkowej opłaty do swoich potrzeb.

Zastosowanie tego kodu spowoduje dodanie dodatkowej kwoty do całkowitej ceny w podsumowaniu koszyka.

można dodać dodatkową kwotę bez wyświetlania, że to jest dodatkowa opłata, poprzez ustawienie etykiety (label) dla dodatkowej kwoty jako pustej wartości (empty string). W takim przypadku, dodatkowa kwota zostanie dodana do całkowitej ceny, ale nie będzie wyświetlana w podsumowaniu koszyka.

Aby to zrobić, można zaktualizować powyższy kod tak, aby etykieta była ustawiona jako pusta wartość, jak poniżej:

add_action( 'woocommerce_cart_calculate_fees', 'add_custom_fee' );
function add_custom_fee() {
  global $woocommerce;
  $extra_cost = 10; // Twoja dodatkowa kwota
  $woocommerce->cart->add_fee( '', $extra_cost );
}

Podobne artykuły