Jak dodać plik PDF do wszystkich produktów w Woocommerce.

Poniżej przedstawiam przykład kodu, który można dodać do pliku functions.php w motywie WordPress, aby automatycznie dodać plik PDF do wszystkich produktów:

function add_pdf_to_all_products() {
  $args = array(
    'post_type' => 'product',
    'post_status' => 'publish',
    'posts_per_page' => -1
  );

  $products = get_posts($args);

  foreach ($products as $product) {
    $product_id = $product->ID;

    // URL do pliku PDF, który chcesz dodać do produktu
    $pdf_url = 'https://example.com/product-file.pdf';

    // Dodaj plik PDF do produktu
    add_post_meta($product_id, '_pdf_file', $pdf_url);
  }
}
add_action( 'init', 'add_pdf_to_all_products' );

Ten kod pobiera wszystkie produkty, a następnie dla każdego produktu dodaje metadane _pdf_file z wartością URL pliku pdf.
Uwaga: Uruchomienie tego kodu po raz pierwszy doda plik pdf do wszystkich produktów, a po kolejnych uruchomieniach kodu plik pdf zostanie ponownie dodany do tych samych produktów, co może spowodować powielenie pliku pdf w bazie danych.

Podobne artykuły