Customizer w WordPress

WordPress Customizer to narzędzie wbudowane w WordPress, które umożliwia użytkownikom dostosowywanie wyglądu i funkcjonalności swojej witryny. Umożliwia ono edycję szablonu, zmianę kolorów, dodawanie widgetów, zmianę ustawień strony głównej i inne.

Aby dodać dodatkowe funkcje do Customizera w WordPress za pomocą PHP, można użyć funkcji add_action w celu zarejestrowania nowego sekcji, ustawień i kontrolek za pomocą funkcji callback.

Przykład:

// Zarejestruj nową sekcje
add_action( 'customize_register', 'my_customize_register' );
function my_customize_register( $wp_customize ) {
  $wp_customize->add_section( 'my_section', array(
    'title'  => __( 'My Section', 'my_theme' ),
    'priority' => 120,
  ) );

// Zarejestruj nowe ustawienie
$wp_customize->add_setting( 'my_setting', array(
  'default' => '',
  'type'  => 'option',
  'transport' => 'refresh',
) );

// Zarejestruj nową kontrokę
$wp_customize->add_control( 'my_setting', array(
  'label'  => __( 'My Setting', 'my_theme' ),
  'section' => 'my_section',
  'type'   => 'text',
) );
}

W powyższym przykładzie rejestrujemy nowy sekcję, ustawienie i kontrolkę w Customizerze. Można dodać wiele sekcji, ustawień i kontrolek, aby dostosować Customizer do potrzeb swojego motywu lub wtyczki.

W Customizerze można dodać różne elementy, takie jak:

 • Sekcje: pozwalają na grupowanie podobnych ustawień razem w jednej sekcji. Sekcje mogą mieć tytuł i priorytet, który określa kolejność wyświetlania sekcji.
 • Ustawienia: pozwalają na zapisanie wartości, które mogą być później wykorzystywane w motywie lub wtyczce. Ustawienia mogą mieć wartości domyślne, typy (np. opcja, metadane) i transport (np. przeładowanie, automatyczne odświeżanie).
 • Kontrolki: pozwalają na wyświetlenie interfejsu użytkownika dla ustawień, takiego jak pola tekstowe, listy rozwijane, przełączniki itp. Kontrolki mogą mieć etykiety i sekcje, do których są przypisane.
 • Panel: pozwala na grupowanie sekcji w grupach, które są przydzielone do różnych obszarów motywu, takich jak layout, kolorystyka, typografia, itp.
 • Zmienne: pozwalają na przypisanie wartości stylów CSS do różnych ustawień, takie jak kolory, rozmiary czcionek, marginesy itp.
 • Widgety: pozwalają na dodanie obszaru widgetów do motywu i umożliwiają użytkownikom dodawanie i usuwanie widgetów z tych obszarów bezpośrednio z Customizera.

Podobne artykuły