Jak stworzyć custom post type w wordpress za pomocą PHP?

Custom Post Type (CPT) to rodzaj postu w WordPress, który pozwala tworzyć własne typy postów. Możesz używać CPT do tworzenia własnych typów treści, takich jak produkty, portfolio, galerie zdjęć, filmy itp. CPT może być używany do tworzenia stron i postów o określonym formacie i strukturze.

Aby stworzyć custom post type w WordPressie za pomocą PHP, możesz użyć funkcji register_post_type(). Oto przykład, jak to zrobić:

function create_custom_post_type() {
 register_post_type( 'custom_post_type',
  array(
   'labels' => array(
    'name' => __( 'Custom Post Type' ),
    'singular_name' => __( 'Custom Post Type' )
   ),
   'public' => true,
   'has_archive' => true,
   'rewrite' => array('slug' => 'custom_post_type'),
  )
 );
}
add_action( 'init', 'create_custom_post_type' );

Powyższy kod tworzy nowy custom post type o nazwie „Custom Post Type”. Możesz zmienić nazwę na dowolną inną nazwę, zmieniając argumenty przekazywane do funkcji register_post_type().

Ważne jest, aby pamiętać o tym, aby dodać akcję init i wywołać funkcję create_custom_post_type() podczas inicjalizacji WordPressa, aby zarejestrować nowy custom post type.

Istnieją również inne argumenty, które możesz przekazać do funkcji register_post_type(), takie jak supports, taxonomies, itp., aby dostosować custom post type do swoich potrzeb.

Podobne artykuły