Konfiguracja SMTP w WordPress

  1. Otwórz plik wp-config.php znajdujący się w głównym katalogu instalacji WordPressa.
  2. Dodaj następujący kod przed linią zawierającą frazę /* That's all, stop editing! */:
define('WP_MAIL_METHOD', 'smtp');
define('SMTP_HOST', 'adres_twojego_hosta_smtp');
define('SMTP_PORT', 'numer_portu_smtp');
define('SMTP_AUTH', true);
define('SMTP_USERNAME', 'twój_login_smtp');
define('SMTP_PASSWORD', 'twoje_hasło_smtp');
define('SMTP_SECURE', 'ssl'); // Możesz użyć 'tls' zamiast 'ssl', jeśli to właściwe dla twojego hosta SMTP
  1. Zastąp wartości 'adres_twojego_hosta_smtp', 'numer_portu_smtp', 'twój_login_smtp' i 'twoje_hasło_smtp' odpowiednimi danymi dostarczonymi przez twego dostawcę usług SMTP.
  2. Zapisz plik wp-config.php.

Po wykonaniu tych kroków, funkcja wp_mail w WordPressie będzie korzystała z protokołu SMTP do wysyłania wiadomości e-mail, a nie z domyślnej metody PHP mail().

Pamiętaj, że konfiguracja usług SMTP może się różnić w zależności od dostawcy. Jeśli napotkasz problemy z wysyłaniem e-maili, upewnij się, że masz poprawne dane dostępowe do usługi SMTP i sprawdź ewentualne komunikaty błędów.

Jeśli preferujesz bardziej elastyczne podejście, możesz również użyć wtyczek dostępnych w społeczności WordPressa, które umożliwiają konfigurację wysyłania e-maili za pomocą SMTP poprzez interfejs administracyjny.

Podobne artykuły