Jak za pomocą PHP wyświetlić najnowsze wpisy w WordPress

WordPress umożliwia tworzenie wpisów, które są publikowane na stronie internetowej. Są to przeważnie aktualności lub artykuły powiązane tematycznie z serwisem. Dobrą praktyką jest umieszczenie paru z nich na stronie głównej. Aby wyświetlić 5 najnowszych wpisów w WordPressie za pomocą PHP, należy użyć poniższego kodu:

<?php
$args = array(
  'posts_per_page' => 5, // liczba wpisów do wyświetlenia
  'order' => 'DESC', // wyświetlaj od najnowszego do najstarszego
  'orderby' => 'date' // sortuj według daty
);
$posts = get_posts( $args );
foreach( $posts as $post ) :
  setup_postdata( $post );
  ?>
  <h2><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
  <p><?php the_excerpt(); ?></p>
  <?php
endforeach;
wp_reset_postdata();
?>

Ten kod pobiera 5 najnowszych wpisów z bazy danych WordPressa, sortuje je według daty i wyświetla tytuł oraz skrócony opis każdego z nich. Wartość posts_per_page można zmienić, aby wyświetlać inną liczbę wpisów.

Podobne artykuły