HOME > PHP

Pierwsze kroki w Symfony

Symfony to popularny framework aplikacji webowych napisany w języku PHP. Aby rozpocząć pracę z Symfony, powinieneś wykonać następujące kroki:

1. Zainstaluj Symfony:

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie Symfony. Możesz to zrobić za pomocą narzędzia Composer, które jest menadżerem pakietów dla języka PHP. Aby zainstalować Symfony, wystarczy wykonać polecenie:

composer create-project symfony/website-skeleton nazwa-projektu

2. Uruchom serwer deweloperski:

Po zainstalowaniu Symfony możesz uruchomić serwer deweloperski, który umożliwi Ci przetestowanie aplikacji w trakcie jej tworzenia. Aby to zrobić, wykonaj polecenie:

cd nazwa-projektu
bin/console server:start

3. Utwórz kontroler:

Kontroler to część aplikacji, która odpowiada za obsługę żądań HTTP. Aby utworzyć kontroler w Symfony, wykonaj następujące kroki:

 • Stwórz nowy plik w katalogu „src/Controller” o nazwie „HelloController.php”.
 • Wklej następujący kod:
<?php

namespace App\Controller;

use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

class HelloController
{
  public function index()
  {
    return new Response('Witaj w Symfony!');
  }
}

4. Utwórz trasę:

Trasa to definicja adresu URL, który ma być obsługiwany przez dany kontroler. Aby utworzyć trasę w Symfony, wykonaj następujące kroki:

 • Stwórz nowy plik w katalogu „config/routes” o nazwie „hello.yaml”.
 • Wklej następujący kod:
hello:
  path: /hello
  controller: App\Controller\HelloController::index

Przetestuj aplikację: Aby przetestować aplikację, wystarczy wpisać adres URL „http://localhost:8000/hello” w przeglądarce. Powinieneś zobaczyć komunikat „Witaj w Symfony!”.

Podobne artykuły