HOME > PHP

Operator warunkowy w PHP

Operator warunkowy, zwany również operatorem trójargumentowym, to skrótowy zapis instrukcji warunkowej if-else. W PHP operator ten ma postać: warunek ? wartość_jeśli_prawda : wartość_jeśli_fałsz. Oznacza to, że jeśli warunek jest prawdziwy, to operator zwróci wartość_jeśli_prawda, a jeśli warunek jest fałszywy, to zwróci wartość_jeśli_fałsz.

Sprawdzenie, czy liczba jest parzysta:

$liczba = 6;
$wynik = ($liczba % 2 == 0) ? 'parzysta' : 'nieparzysta';
echo $wynik; // wyświetli 'parzysta'

Wybór większej liczby:

$a = 5;
$b = 7;
$wieksza = ($a > $b) ? $a : $b;
echo $wieksza; // wyświetli 7

Sprawdzenie, czy zmienna jest ustawiona i ma wartość:

$zmienna = '';
$wynik = (isset($zmienna) && $zmienna != '') ? 'zmienna ma wartość' : 'zmienna jest pusta';
echo $wynik; // wyświetli 'zmienna jest pusta'

Wyświetlenie komunikatu w zależności od wieku:

$wiek = 25;
$komunikat = ($wiek < 18) ? 'Jesteś niepełnoletni.' : 'Jesteś pełnoletni.';
echo $komunikat; // wyświetli 'Jesteś pełnoletni.'

Operator warunkowy jest bardzo przydatnym narzędziem, zwłaszcza gdy potrzebujemy szybkiego i prostego sposobu na wykonanie instrukcji warunkowej w jednej linii kodu. Jednak należy pamiętać, że w przypadku bardziej skomplikowanych warunków, lepiej użyć instrukcji warunkowej if-else.

Podobne artykuły