HOME > PHP

Jak zabezpieczyć aplikację PHP przed atakami hakerskimi?

Oto kilka wskazówek, jak zabezpieczyć aplikację PHP przed atakami hakerskimi:

 1. Aktualizuj oprogramowanie: Upewnij się, że używasz najnowszych wersji oprogramowania serwera, systemu operacyjnego, bazy danych i frameworka PHP, które korzystasz. Unikaj używania przestarzałych wersji, które mogą być podatne na luki bezpieczeństwa.
 2. Walidacja danych wejściowych: Zawsze należy walidować i filtrować wszelkie dane wejściowe, które aplikacja może otrzymać od użytkownika. Unikaj akceptowania nieprawidłowych danych, które mogą być użyteczne dla hakerów.
 3. Użyj bezpiecznych funkcji: W PHP są dostępne wbudowane funkcje do przetwarzania danych, takie jak filtrowanie, kodowanie, haszowanie i kryptografia, które powinny być używane w celu zabezpieczenia danych.
 4. Zabezpiecz połączenie z bazą danych: Użyj SSL/TLS, aby zabezpieczyć połączenie z bazą danych. Należy również korzystać z funkcji, które chronią przed atakami SQL injection.
 5. Użyj silnych haseł: Wymuszaj na użytkownikach używanie silnych haseł i przechowuj je w bezpieczny sposób, np. jako skróty z solą.
 6. Zastosuj system kontroli dostępu: Upewnij się, że aplikacja ma system autoryzacji i kontroli dostępu, który chroni przed nieuprawnionym dostępem do zasobów.
 7. Użyj wirtualnych środowisk: Aplikacje powinny być uruchamiane w izolowanych wirtualnych środowiskach, aby zapobiec atakom typu „złam i wejdź” (ang. „break and enter”).
 8. Monitoruj logi: Monitoruj i analizuj logi, aby wykryć i zapobiec niebezpiecznym aktywnościom na serwerze.
 9. Wykonaj audyt bezpieczeństwa: Regularnie wykonuj audyt bezpieczeństwa aplikacji, aby wykryć i naprawić luki w zabezpieczeniach.
 10. Pamiętaj o zasadzie ostrożności: Zawsze należy traktować każde dane wejściowe jako potencjalnie niebezpieczne i podejrzane. Dlatego ważne jest, aby implementować ostrożność i unikać niebezpiecznych działań, takich jak wykonywanie niezweryfikowanych zapytań z bazy danych.
 11. Użyj funkcji filtrujących: PHP ma wbudowane funkcje filtrujące, takie jak filter_var() i filter_input(), które mogą być używane do filtrowania danych wejściowych. Funkcje te umożliwiają sprawdzenie, czy dane wejściowe są zgodne z określonymi typami, takimi jak liczby, adresy e-mail, adresy IP, itp.
 12. Zastosuj ograniczenia na przepustowość: W przypadku aplikacji, które otrzymują dużo żądań, takie jak API, warto zastosować ograniczenia przepustowości, aby zapobiec atakom typu DoS (Denial of Service).
 13. Użyj tokenów CSRF: Aby zabezpieczyć formularze przed atakami CSRF (Cross-Site Request Forgery), warto stosować tokeny CSRF. Tokeny te są dodatkowym polem formularza, które jest sprawdzane przez serwer przed wykonaniem żądania.
 14. Zabezpiecz pliki konfiguracyjne: Upewnij się, że pliki konfiguracyjne aplikacji są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem. Pliki te często zawierają informacje takie jak hasła do bazy danych czy klucze API, które nie powinny być publicznie dostępne
 15. Użyj HTTPS: Wszelka wymiana danych między przeglądarką a serwerem powinna być zaszyfrowana za pomocą protokołu HTTPS. W tym celu należy wygenerować i zainstalować certyfikat SSL/TLS na serwerze.
 16. Wyłącz wyświetlanie błędów: Nie wyświetlaj błędów i ostrzeżeń na produkcji, aby nie ujawnić informacji na temat kodu aplikacji, który może być wykorzystany przez hakerów.
 17. Przeprowadzaj regularne testy bezpieczeństwa: Regularne przeprowadzanie testów penetracyjnych i innych testów bezpieczeństwa może pomóc w identyfikacji i naprawie luk w zabezpieczeniach aplikacji PHP.

Podobne artykuły