HOME > PHP

Tablice w PHP

Tablica w PHP to struktura danych, która pozwala na przechowywanie wielu wartości w jednym zmiennej. Tablice są tworzone za pomocą nawiasów kwadratowych i składają się z par klucz-wartość. Przykładowa tablica może wyglądać następująco:

$tablica = array(
  "klucz1" => "wartość1",
  "klucz2" => "wartość2",
  "klucz3" => "wartość3",
);

Rodzaje tablic:

1. Tablice indeksowane – tablica, w której indeksy są liczbami całkowitymi lub ciągami znaków.

2. Tablice asocjacyjne – tablica, w której indeksy są ciągami znaków.

3. Tablice wielowymiarowe – tablica, która zawiera inne tablice jako elementy.

Tablice indeksowane w PHP są podobne do list lub tablic w innych językach programowania. Służą do przechowywania wielu wartości w jednej zmiennej. Można je utworzyć za pomocą nawiasów kwadratowych [], a indeksy są automatycznie generowane dla każdego elementu.

Przykład:

$owoce = array("jabłko", "banan", "gruszka");
echo $owoce[0]; // wyświetli "jabłko"
echo $owoce[1]; // wyświetli "banan"

Jednym z przykładów zastosowania tablic indeksowanych w PHP jest przechowywanie danych z formularza, gdzie indeksy tablicy odpowiadają nazwom pola formularza, a wartości są wprowadzonymi przez użytkownika danymi.

$dane = array();
$dane['imie'] = $_POST['imie'];
$dane['nazwisko'] = $_POST['nazwisko'];
$dane['email'] = $_POST['email'];

Tablice asocjacyjne w PHP są podobne do słowników lub map w innych językach programowania. Służą do przechowywania wielu wartości w jednej zmiennej, gdzie indeksy (klucze) są niestandardowymi ciągami znaków, a nie automatycznie generowanymi liczbami.

Przykład:

$osoba = array("imie" => "Jan", "nazwisko" => "Kowalski", "wiek" => 35);
echo $osoba["imie"]; // wyświetli "Jan"
echo $osoba["nazwisko"]; // wyświetli "Kowalski"

Tablice asocjacyjne są często wykorzystywane w różnych aplikacjach webowych i pozwalają na łatwe przypisanie klucza do wartości, dzięki czemu łatwiej się je odczytuje i przetwarza.

Tablice wielowymiarowe w PHP to takie, które zawierają jako swoje elementy inne tablice. Można je tworzyć za pomocą nawiasów kwadratowych [] i zagnieżdżać je w innych tablicach.

Przykład:

$tabela = array(
  array(1,2,3),
  array(4,5,6),
  array(7,8,9)
);
echo $tabela[1][1]; // wyświetli 5

Tablice wielowymiarowe są bardzo przydatne do przechowywania i przetwarzania danych w postaci tabelarycznej, np. dane z bazy danych, wynik zapytania SQL, wynik z API itp.

Podobne artykuły