HOME > PHP

PHP serialize i unserialize

Funkcja serialize() w PHP służy do zamiany struktury danych, takiej jak tablica, obiekt lub wartość pojedynczej zmiennej, na ciąg bajtów. Jest to przydatne w przypadku przechowywania danych w plikach lub przesyłania ich między aplikacjami przez sieć.

Funkcja unserialize() z kolei służy do odczytania ciągu bajtów utworzonego przez funkcję serialize() i przekształcenia go z powrotem w pierwotną strukturę danych.

Przykład użycia:

$data = array('apple', 'banana', 'orange');
$serialized_data = serialize($data);

echo $serialized_data; // wyświetli: a:3:{i:0;s:5:"apple";i:1;s:6:"banana";i:2;s:6:"orange";}

$unserialized_data = unserialize($serialized_data);
print_r($unserialized_data); // wyświetli: Array ( [0] => apple [1] => banana [2] => orange )

W powyższym przykładzie funkcja serialize() zamienia tablicę $data na ciąg bajtów, który następnie może być zapisany w pliku lub przesłany przez sieć. Funkcja unserialize() odczytuje ten ciąg bajtów i przekształca go z powrotem w pierwotną tablicę $data.

Podobne artykuły